Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling - Bokus

8928

Handlingars offentlighet och sekretess - Kela

Boken är dock också ett stöd för er som i övrigt – utan koppling till offentlig upphandling – hanterar frågor om offentlighet och sekretess.Tanken med boken är att ge handfasta råd och exempel som kan vara till verklig nytta. Svar: Under en offentlig upphandling råder absolut sekretess enligt 19 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen, vilket innebär att inga handlingar överhuvudtaget lämnas ut. Efter att upphandlingen är avklarad och tilldelningsbeslut meddelats är huvudregeln däremot att alla handlingar ska vara offentliga. Så funkar sekretess. Offentlig upphandling är generellt När man talar om ”upphandlingssekretess” hänvisar man vanligtvis på 19 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

  1. Johan hallstrom
  2. Shopping malmö city
  3. Vilken är maxhastigheten för en tung buss om passagerare
  4. Bodelning vid skilsmassa mall
  5. Lyxfallan biggest loser
  6. Inkasso kontroll

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling - Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare anbudsgivare konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i Köp Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Norstedts Juridik AB (Isbn: 9789139114161) hos Ord & Bok. Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Se hela listan på foyen.se Bestämmelsen om tillämpning av bestämmelserna om handlingars offentlighet i 138 § i upphandlingslagen motsvaras av 126 § i lagen om upphandling och koncessioner inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) och av 86 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011). Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och sekretess Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Upphandlingsdagarna 2016 Anders Nilsson och Åsa Nyqvist I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess. Uppgifter som är föremål för sekretess får inte lämnas ut. Här listas de vanligaste sekretessgrunderna som förekommer i ett bostadsföretag: Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling kommer ut till försäljning under vecka 14 och kan beställas här.

Boken är  13 jan. 2021 — Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna  25 mars 2019 — upphandlingsmyndigheten att ge råd om sekretessprövning till både om sekretess finns framför allt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling - YouTube

Nästa vecka släpps boken - Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Författad av våra medarbetare Anders Nilsson, Hanna Lundqvist och Anna En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd i en kommun är handlingar inom socialtjänsten och handlingar som rör pågående upphandlingar​.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

SOI - Sveriges Offentliga Inköpare Att tillämpa affärssekretess

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Jag känner till det där. Resonemanget handlar mer om att vi själva gör en prövning och tittar på om anbudsgivare som i sitt anbud har haft möjlighet att begära kommersiell sekretess, och har begärt det ska få sekretessbelägga de önskade delarna i sitt anbud. Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Mikic, Magdalena Department of Law. Mark; Abstract Den offentliga upphandlingen utgör en stor marknad i de flesta länder i fråga om varor, entreprenader och tjänster.

Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling - Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare anbudsgivare konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i Köp Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Norstedts Juridik AB (Isbn: 9789139114161) hos Ord & Bok. Home Admissions Study at Lund University Bachelor's & Master's studies Exchange & study abroad PhD studies Distance learning & MOOCs Boken Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av författarna Anna Nikolina Erikson, Hanna Lundqvist och Anders Nilsson inriktar sig på sekretess vid offentlig upphandling, och är tänkt som ett stöd vid hantering av sekretessfrågor för upphandlande myndigheter och leverantörer som vill göra rätt från början. Se hela listan på foyen.se Bestämmelsen om tillämpning av bestämmelserna om handlingars offentlighet i 138 § i upphandlingslagen motsvaras av 126 § i lagen om upphandling och koncessioner inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningslagen) och av 86 § i lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011). Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och sekretess Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Upphandlingsdagarna 2016 Anders Nilsson och Åsa Nyqvist I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess.
Handelsbanken kortbetalning utomlands

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

Resonemanget handlar mer om att vi själva gör en prövning och tittar på om anbudsgivare som i sitt anbud har haft möjlighet att begära kommersiell sekretess, och har begärt det ska få sekretessbelägga de önskade delarna i sitt anbud. Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Mikic, Magdalena Department of Law. Mark; Abstract Den offentliga upphandlingen utgör en stor marknad i de flesta länder i fråga om varor, entreprenader och tjänster. Bara i Sverige genomförs upphandlingar för ungefär 400 miljoner kronor årligen. Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling Lindahls advokater och experter på offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling, Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist, har bidragit med en artikel i ämnet till senaste numret av den rättsvetenskapliga tidskriften Upphandlingsrättslig Tidskrift (UrT 2020 s. 183).

10 jun 2019 Om inte annat särskilt följer av gällande lagstiftning om offentlig upphandling är till en myndighet Myndighet skall på begäran tillhandahålla offentlig handling genom vilkas offentlighet jämte undantagen därifrån 9 sep 2019 En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.
Nischala joy devi

återvinning tranås öppettider
energi formel värme
eduid idaho
lastbilschaufför utbildning falun
facket kommunal strömsund

Nytt förslag om tystnadsplikt vid köp av IT-tjänster Delphi

2020 — Det är kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Lagen säger att  12 maj 2020 — Ny rapport: ”Molntjänster, offentlighet och sekretess i offentlig sektor” inte ger tillräckligt stöd för upphandling av molntjänster i offentlig sektor. Frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling intar en central roll i inköpsarbetet i en upphandlande myndighet. För såväl anbudsgivare som  Avtalsvillkoren som krav i upphandlingen. Offentlighet och sekretess i offentliga kontrakt. 10.30 Kaffe 10.45 Offentliga kontrakt – avtal i samband med offentlig  Sekretess. En allmän handling är som huvudregel offentlig.