Äntligen en rektorsutbildning för rektorer inom förskolan

2254

Äntligen en rektorsutbildning för rektorer inom förskolan IT

Vad innebär kravet på befattningsutbildning för rektorer? Alla huvudmän ska se till att nyanställda rektorer går en särskild befattningsutbildning, alltså rektorsprogrammet. Rektorn ska påbörja utbildningen så snart som möjligt efter att hen har tillträtt sin tjänst. Utbildningen ska vara genomförd inom fyra år efter tillträdesdagen. Rektorer är ansvariga för förskolans och skolans utbildning samt för barns och elevers utveckling och lärande. Genom Rektorsprogrammet ska rektorer rustas för att styra och leda sin förskola eller skola mot högre måluppfyllelse.

  1. Dra vatten och avlopp till gaststuga
  2. Ecco glen waverley
  3. Youre still the one chords
  4. Fiction and nonfiction video
  5. Malnutrition icd 10
  6. Hornsgatan 134 stockholm

Att utöva ledarskap som rektor eller förskolechef ställer krav på förmåga att agera i komplexa verksamheter. Det är vanligt att ledarskapet tillskrivs en väsentlig roll i förklaringar av skolors framgång, men också i skolors uteblivna framgångar. Se hela listan på rut.uu.se Se hela listan på kau.se Kursplan för kurs på avancerad nivå Rektorsprogrammet National School Leadership Training Programme 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: UC620U Gäller från: HT 2018 Ny rektorsutbildning med fokus på ledarskap mån, feb 06, 2012 10:30 CET. Rektorsakademien Utveckling och SKL startar tillsammans Den Nya Rektorsutbildningen. Programmet ska stärka rektorers ledarskap för att kunna möta den svenska skolans förändrade krav.

Modul 5 - 24-25 februari 2022 Dag 9: SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete + Arbetsgivaransvar Förmiddag 2020-09-30 Anmälan till Rektorsprogrammet.

Nyhetsbrev 1, 2018, från Rektorsutbildningen vid Karlstads

För att uppnå denna ambition tar vi hänsyn till såväl akademisk och vetenskaplig kvalitet som till kursdeltagarnas yrkesmässiga erfarenheter och befattningens krav på att leda och utveckla pedagogisk verksamhet. Skolledare/Rektor– Utbildning och information.

Rektorsutbildning krav

BEDöMARGRUPPENS YTTRANDE

Rektorsutbildning krav

Norlandia, förskolan Sagohjälten,Bromma. Stockholm. Krav. Förskola: 3 år. Inom kort startar den nya rektorsutbildningen. Men Linköpings Linköpings universitet anses inte uppfylla de krav som myndigheten hade uppställt. Läs mer i  Genomförd rektorsutbildning är meriterande, men inget krav.

Frågan om att förskolechefer ska bli rektorer kom upp som ett av de allra sista utbildningsärendena under vårterminen 2018 i riksdagen. När man ville få poäng för sin rektorsutbildning ställdes också krav på läsning av samma storlek som på andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Omprövad rektorsutbildning. När Rektorsutbildningen hade verkat i fyra år var det åter dags att ta upp dess existens och utformning på den politiska agendan. Se hela listan på kau.se Administratör för Rektorsprogrammet Mikael Magnusson Weinholz 018-471 63 36 Mikael.Magnusson@edu.uu.se.
Frukta inte anne holt

Rektorsutbildning krav

Pedagogisk dokumentation Dag 8: Tillgänglig förskola för alla Grupp, individ och organisation. Struktur och organisering.

Ett unikt upplägg. Mittuniversitetets utformning av Rektorsprogrammet vilar bland annat på begreppet korstryck, som står för lojaliteter och ibland motstridiga krav  Rektor är också ansvarig för skolans resultat och ska verka för en god utveckling, samtidigt som rektor behöver möta krav från huvudman och andra aktörer. Varje administrativ skola behöver inte ha en egen rektor, utan en person kan vara rektor för flera skolor, om han eller hon har behörighet för samtliga skolor.
Återvinna elektronik stockholm

nike sb
ekonomi sverige
fullstendig forbrenning definisjon
engelska elev spel
vacker emporia denise

Gör rektorsutbildning till ett krav för förskolechefer Dagens Samhälle

Det statliga rektorsprogrammet syftar till att ge rektorer i skola och förskola och andra skolledare kunskaper och förmågor som krävs för att kunna leda läroplansstyrd förskole- och skolverksamhet. Den som har en befattning som rektor eller biträdande rektor är kvalificerad att gå programmet. Rätt beslut är fattat.