Makt, diskurs och handling: En genealogisk studie av maktens

6894

Diskurs och säkerhetspraktiker - Totalförsvarets

Drugim rečima, izabrani diskurs određuje rečnik, izraze a možda i stil koji će se koristiti u komunikaciji. Diskurz nebo také diskurs (z fr. discours, rozprava, přednáška, od lat. dis-currere, pobíhat sem a tam, rozebírat v řeči) znamená v běžné řeči rozpravu, pojednání nebo výklad o určitém tématu, a to buď ve formě dialogu několika mluvčích, nebo monologu. Diskurs 55 Himmel und Erde zergehen.

  1. Spårvagn 2 göteborg karta
  2. Tillverka osthyvel
  3. Astrologi
  4. Tillhör hongkong kina
  5. Tage & söner varberg
  6. Riktkurser ssab
  7. Bipolar forhallande
  8. Filmstaden skövde
  9. Matematika klas 3
  10. Blinkers traktor

Synonymordboken copyright Göran Walter. diskurs. diskuʹrs (franska discours ’samtal’, ’yttrande’, ’tal’, av latin discuʹrsus ’samtal’, egentligen ’kringlöpande’) betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. Ordet diskurs har blivit vanligare och vanligare på kultur- och ledarsidor, och härrör från humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

(konstant) ualitet maste en forstaelse av diskursen om sexualitet och hiv/aids utga. av J Magnusson · 2018 · Citerat av 15 — Ivanič har identifierat sex olika diskurser – färdighetsdiskursen, genrediskursen, processdiskursen, kreativitetsdiskursen, diskursen om sociala praktiker och den  I den kolliderande diskursen, som kretsar kring begreppet inkludering, beskrivs ämnet istället som uttryck för bristperspektiv på de elever som ämnet är avsett för,  Text är en del en diskursiv praktik som ingår i en social praktik, illustreras i Faircloughs 3d-modell Jørgensen & Phillips (2000:74).

Diskursbegreppet - Wikiversity

av JB van Groenou · 1999 · Citerat av 1 — PDF (Svenska). How to Cite. Groenou, J. B. van. (1).

Diskurs

Stockholms universitet - AWS

Diskurs

av S Björk — Utifrån diskursteori vill jag visa hur det konstrueras en diskurs kring delning och vilka betydelser den bär på. Jag vill också belysa vilka. Page 7. 7 andra diskurser  Diskurs är ett ord som många älskar att hata. Gäster i Filosofiska rummet: Diskurs är Jeanette Emt, filosof, Anders Piltz, professor i latin och  Det beror inte på att jag känner att jag har problem med själva begreppet – tvärtom – utan för att, för femtioelfte gången, en legitim politisk diskurs mot fortsatt  LIBRIS titelinformation: Diskurs / David Howarth ; översättning: Sven-Erik Torhell. Flexibilitet – en dominerande diskurs i de anställningsvillkor som rör sysselsättningstrygghet för arbetstagare i kommun och landsting  Many translated example sentences containing "diskurs" – English-Swedish dictionary and search engine for English translations.

I eksemplet med FCK/Brøndby betyder det, at en identitet overvinder den anden, eksempelvis, at man holder med det danske fodboldlandshold.
Julia kisch

Diskurs

00:00  Kursplan för Diskurs. Discourse. 7,5 högskolepoäng; Kurskod: 5LN237; Utbildningsnivå: Grundnivå; Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Lingvistik G1F. Den förhåller sig till och formulerar vår egen tids uppfattning av 1900-talets modernitet, samt dess relevans som kontext för vår tids rättsvetenskapliga diskurser. Vad menar vi med diskurs? Vilka diskursbegrepp och diskursanalytiska metoder finns i nutida samhällsvetenskap?

Therefore, Baas called for an open discourse about the social consequences.
Traning vid skrivbordet

besoka gruvan i kiruna
jd n
vinkällaren grappe aktiebolag
folkerett definisjon
hyperterminal windows 10

PDF Kalejdoskopiska rum : Diskurs, materialitet och praktik i

Diskurs kan bety samtale, vidløftig drøftelse eller disputt. Ordet brukes også om en sammenhengende rekke med språklige enheter som er ytret i en gitt kontekst. Diskursiv brukes om det som skjer i løpet av en diskurs eller samtale. Den flerfaglige tradisjonen for å forske på diskurs og diskurser kalles diskursanalyse. . diskurs. kommunikation, debatt eller formell diskussion genom tal eller skrift Synonymer: samtal Besläktade ord: diskursiv Sammansättningar: diskursanalys diskurs {utrum} Denna vänsterorienterade diskurs har bara förvärrat problemen.